Reglament La Portals

Títol de la marxa: La Portals

Classe: PD4

Data: 10 d’abril de 2022 // Hora: 8:30h

Caràcter de la prova: Pedalada Btt                    

Lloc de celebració: Montserrat                    

Punt de sortida: Collbató

 

Art. 1r – Podran participar en aquesta marxa tots els ciclistes que estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa de la Federació Catalana de Ciclisme o UCI. 

L’edat mínima per participar a la Portals es de 16 anys.

 

Art. 2n – La Portals te dos recorreguts:

  • Clàssic - 60 quilòmetres i 1.500 D+
  • Half      - 42 quilòmetres i 900 D+

Art. 3r – Aquells que no disposin de llicència de la Federació Catalana de Ciclisme o UCI, hauran d’abonar l’assegurança de dia de 5€ que ofereix l’organització. Aquesta assegurança tindrà cobertura única i exclusivament física del participant accidentat, però en cap cas cobrirà danys materials com bicicleta, complements, roba, casc, aparells electrònics, etc. 

Les llicencies d’altres federacions com Triatló, FEEC, etc.,  no son valides per aquesta marxa.

 

Art. 4rt – La Portals no és una cursa, si no una marxa cicloturista no competitiva, per tant, tots els participants estan obligats a respectar tant les normativa del Servei Català de Transit, com els horaris i controls disposats per l’organització.

A Can Massana (primer avituallament), es farà un tall horari. Des de que passi el primer i fins les 10:00 hores, el participant decidirà si anar a la Clàssic o la Half. A partir de les 10:00 hores quedarà tancada la Clàssic (recorregut llarg) i tots els participants hauran de continuar per la Half (recorregut curt).

 

Art. 5è – Les inscripcions s’obriran el dia 18 de gener de 2022 a les 12:00 hores a través d’internet al web www.laportals.cat.

L’entrega de dorsals es farà a l’Institut de Collbató – Carrer Tarragona de Collbató amb el següent horari:

  • Dissabte 9 d’abril de 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 hores.
  • Diumenge 10 d’abril de 7:00 a 8:00 hores.

Art. 6è – FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants Federats, cal presentar la llicència digital de la Federació Catalana de Ciclisme. No aportar la llicència implicarà el pagament de l’assegurança de dia per un import de 5€.

 

Art. 7è – NO FEDERATS - Per retirar el dorsal dels participants No Federats, cal presentar el DNI; en cas de ser menor d'edat, és imprescindible portar permís patern signat. Tots aquells que no el portin no podran participar. En cas de recollir el dorsal d’un company, s’haurà de presentar fotocopia del DNI del participant.

 

Art. 8è - Per recollir el dorsal, mallot i bossa welcome pack, serà OBLIGATORI dur el Certificat Covid o la documentació que arribada l’hora exigeixin les autoritats sanitàries i que comunicarem a través del dossier del participant dies previs a la celebració de La Portals. 

 

Art. 9è – El preu de la inscripció de la Clàssic i Half es de 38€ amb mallot i de 28€ si no es vol el mallot.

 

Art. 10è – El fet d’inscriure’s a La Portals implicarà l’acceptació d’aquest reglament.

 

Art. 11è – La Portals es donarà per finalitzada a les 14:30 hores del dia 10 d’abril.

 

Art. 12è – L’organització disposarà d’un vehicle escombra (bicicleta, moto o cotxe) per revisar el circuit darrere l’últim participant, aquest vehicle no recollirà cap participant, farà les tasques de control de cursa.

 

Art. 13è – En cap dels casos l’organitzador es farà responsable, ni solidari, amb aquells ciclistes que no respectin les disposicions del Codi de Circulació o requeriments dels Mossos d’Esquadra, Policia Local, Guardia Municipal o Agents Rurals, essent els mateixos ciclistes els responsables de les infraccions que puguin cometre.

 

Art. 14è – L’organitzador quedarà lliurat de tota responsabilitat davant qualsevol accident (tant personal com mecànic) dels participants, entenent-se que hauran  de ser coberts per ells mateixos.

 

Art. 15è – Tanmateix l’organitzador es reservarà, sota el seu criteri, el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el decurs de la marxa.

 

Art. 16è – L’organitzador es reserva el dret de modificar el present reglament d’aquesta prova.

 

ARTICLES ADDICIONALS

1. La Portals 2022 tindrà dos opcions de recorregut, la Clàssic i la Half. Es molt recomanable per seguretat de cara als professionals i voluntaris que vetllen pels participants, per l’accés als avituallaments, al servei mecànic i atenció sanitària, que els participats portin posat el mallot commemoratiu de La Portals 2022.

 

2. Un Euro de cada inscripció de La Portals, serà destinat a l’associació de Dent, “ASDENT”.

 

3. En cada control/avituallament de La portals hi ha un horari de pas màxim establert. Tot el que arribi passat aquest temps, es considerarà retirat de la marxa.

 

4. Els participants a La Portals hauran de dur el seu propi equip, tant mecànic com de vestuari i logístic.

 

5. En cas que un participant es retiri de La Portals haurà de comunicar-ho al control més proper o be per telèfon al número d’informació 638602777 que està imprès al dorsal, dient el seu nom, cognom, número de dorsal i lloc on es troba.

 

6. L’organització no recollirà cap participant que estigui cansat o amb avaria, si es dona el cas, el participant haurà d’avisar del seu abandonament al control més proper i abandonar la marxa pels seus propis mitjans.

 

7. Si per causes de força major (meteorològiques, pandèmia, sanitària o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Portals, el C. E. Lataca no retornarà l’import de les inscripcions.

 

8. Es garanteix la privacitat de les dades personals.

 

9. Totes les imatges generades amb motiu de La Portals són propietat de l'organització i les podrà utilitzar de la manera que cregui oportuna.

 

10. A La Portals es obligatori l’ús de casc.

 

11. Queda totalment prohibit fer la marxa amb cap mena de vehicle a motor d’explosió, però si es pot fer us de bicicleta elèctrica.

 

12. Els canvis de titular i/o modalitat (Clàssic - Half) fins el 10 de març tindran un cost de 5€ i a partir de l’11 de març, no es permetrà cap canvi de titularitat ni modalitat.

 

13. A partir del 14 de febrer les inscripcions ja no tindran opció a la compra del mallot i tampoc es podran fer canvis de talla.

 

14. A partir del dia 11 de març, no es retornarà cap import en cas de baixa, sigui pel motiu que sigui (malaltia, canvi de torn a la feina, desplaçament laboral, accident, etc.), però si es guardarà el mallot i la bossa obsequi a aquells participants que ho hagi demanat a l’hora de fer la inscripció i no pugui venir.

 

15. En cas de no poder participar s’utilitzarà la següent política de devolucions:

  • Del 18 de gener al 15 de febrer – Devolució del 100%
  • Del 16 de febrer al 10 de març – Devolució del 50%
  • A partir de l’11 de març – No es farà cap devolució

16. Tot el que s’escaigui fora del present reglament queda sota la decisió de l’organització.

 

17. La inscripció a La Portals dóna dret a fer servir tota la infraestructura de la marxa (aparcament, avituallaments, zona de dutxa, rentabicis, senyalització, assistència bàsica en avituallaments, serveis mèdics, etc.), la realització de la mateixa i si s’ha demanat al moment de la inscripció, el maillot commemoratiu de La Portals 2022.

 

18. L’organització recomana que tots els participants es facin una revisió de salut, sota la supervisió del seu metge, revisió mèdica, prova d’esforç, etc.

 

Entitat organitzadora: C. E. Lataca

Llicència núm.: 1.065

Domicili: Josep Maria Lladó, 7                

Població: Collbató

Telèfon mòbil: 638602777

Telèfon fix: 938088091

Correu electrònic: [email protected]